Prijave za ispite DELF/DALF

Prijave za ispite DELF/DALF

Prijave za ispite DELF/DALF za ispitni rok u veljači traju od 12. do 22. siječnja 2015. u tajništvu Francuske alijanse, A. Kovačića 4.