Ispiti DELF/DALF

Diplôme d’Etudes en Langue Française
Diplôme Approfondi de Langue Française

DELF i DALF jedine su diplome o poznavanju francuskog jezika koje strancima izdaje Ministarstvo obrazovanja Republike Francuske.
DALF omogućuje izravan upis na sva francuska sveučilišta bez prethodne provjere poznavanja francuskog jezika i jedan je od neophodnih uvjeta za upis u međunarodne centre za poslijediplomske europske studije.

Jedna od prednosti sustava DELF/DALF sastoji se u tome što se svaki ispit položen u Hrvatskoj priznaje u bilo kojoj od preko sto pedeset drugih zemalja gdje se ti ispiti održavaju, uključivši Francusku.

Od 1. rujna 2005. ispitni postupak za DELF i DALF usklađen je s normama Vijeća Europe i sastoji se od šest međusobno neovisnih diploma koje odgovaraju sustavu šest razina Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ).


ZEROJ STUPANJ BROJ SATI DELF/DALF KORISNIK
A1 Pripremni 60* DELF A1 Temeljni
A2 Temeljni 150* DELF A2 Temeljni
B1 Prijelazni 400* DELF B1 Samostalni
B2 Samostalni 640* DELF B2 Samostalni
C1 Napredni 800* DALF C1 Iskusni
C2 Vrsni 1000* DALF C2 Iskusni

* Broj sati učenja francuskog naveden je samo za orijentaciju. Stvarno znanje nije nužno ovisno o broju odslušanih sati.


Svaki ispit sastoji se od dijelova pomoću kojih se vrednuju ove četiri sposobnosti:

  • usmeno razumijevanje
  • usmeno izražavanje
  • pismeno razumijevanje
  • pismeno izražavanje

Kandidati mogu u jednom ispitnom roku po vlastitu izboru polagati jedan ili više ispita. Francusko Ministarstvo obrazovanja izdaje mu posebnu diplomu za svaki položeni ispit.

Diplome izdane prije uvođenja novog sustava ispita za DELF i DALF vrijede i dalje. Svaki dio pojedinog ispita položen prije uvođenja novog sustava priznaje se i dalje, te uz zamolbu ispitnom centru daje automatsko pravo na izdavanje odgovarajuće diplome po novom sustavu prema ekvivalencijskoj tablici francuske državne komisije za DELF i DALF.


Ispiti u Francuskoj Alijansi Zagreb održavaju se više puta na godinu (u veljači, svibnju i studenome), molimo provjerite kalendar DELF/DALF koji se nalazi na našim stranicama.

Ukoliko želite polagati ispit DELF/DALF u Francuskoj alijansi Zagreb možete se prijaviti osobno u tajništvu Francuske alijanse Zagreb.

Uplatu možete izvršiti na račun Francuske alijanse Zagreb. Podaci za uplatu su sljedeći:

  • Francuska alijansa Zagreb, A. Kovačića 4
  • IBAN: HR3023600001101476928
  • Model: HR99
  • Opis plaćanja: ime i prezime kandidata, razina
  • Poziv na broj nije potrebno upisati

Prijava se smatra valjanom tek po primitku uplate.

Cijene ispita su: DELF Prim – 55 €/414,40 kn, DELF A1 i A2 – 75 €/565,10 kn, DELF B1 i B2 – 95 €/715,78 kn i DALF C1 i C2 – 125 €/941,81 kn


CIJENE ISPITA 2023.
DELF A1 75 € (565,10 kn)
DELF A2 75 € (565,10 kn)
DELF B1 95€ (715,78 kn)
DELF B2 95€ (715,78 kn)
DALF C1 125€ (941,81 kn)
DALF C2 125€ (941,81 kn)
DELF Prim A1 55€ (414,40 kn)
DELF Prim A2 55€ (414,40 kn)
DETALJNI PREGLED ISPITA S PRIMJERIMA

Primjer ispita možete naći na adresi:https://www.france-education-international.fr/