DELF – pregled sadržaja ispita

DELF A1 Trajanje Ocjena
Razumijevanje usmenog teksta
Pismeni odgovori na upitnik u vezi sa tri do četiri vrlo kratka snimljena teksta s temama iz svakodnevnog života (dva slušanja) Maksimalno trajanje tekstova: 3 min.
oko 20 min /25
Razumijevanje pisanog teksta
Pismeni odgovori na upitnik u vezi sa četiri do pet pisanih dokumenata s temama iz svakodnevnog života
30 min /25
Pismeno izražavanje
Dva ispitna dijela:

  • ispunjavanje obrasca, prijavnice i sl.
  • pisanje nekoliko jednostavnih rečenica na teme iz svakodnevnog života (razglednica, poruka, potpis ispod slike)
30 min /25
Usmeno izražavanje
Tri ispitna dijela:

  • vođeni razgovor
  • razmjena informacija
  • simulacija dijaloga
5 do 7 min. priprema: 10 min. /25
Ukupno trajanje ispita: 1 sat 20 minuta

Najviša ukupna ocjena: 100
Najniža ukupna prolazna ocjena: 50/100
Najniža prolazna ocjena pojedinog zadatka: 5/25

Primjerak ispita

DELF A2 Trajanje Ocjena
Razumijevanje usmenog tekstaPismeni odgovori na upitnik u vezi sa tri do četiri kratka snimljena dokumenta s temama iz svakodnevnog života (dva slušanja) Maksimalno trajanje tekstova: 5 min. oko 25 min /25
Razumijevanje pisanog tekstaPismeni odgovori na upitnik u vezi sa tri do četiri pisana teksta s temama iz svakodnevnog života 30 min /25
Pismeno izražavanjeDva kratka sastavka (privatno pismo, poruka):- opis nekog događaja ili osobnog doživljaja
– poziv, zahvala, isprika, molba, obavijest, čestitka
45 min /25
Usmeno izražavanjeTri ispitna dijela:- vođeni razgovor
– povezan monolog
– govorna interakcija
6 do 8 min. priprema: 10 min. /25
Ukupno trajanje ispita: 1 sat 40 minuta

Najviša ukupna ocjena: 100
Najniža ukupna prolazna ocjena: 50/100
Najniža prolazna ocjena pojedinog zadatka: 5/25

Primjerak ispita

DELF B1 Trajanje Ocjena
Razumijevanje usmenog tekstaPismeni odgovori na upitnik u vezi sa tri snimljena teksta (dva slušanja) Maksimalno ukupno trajanje tekstova: 6 min. oko 25 min /25
Razumijevanje pisanog tekstaPismeni odgovori na upitnik u vezi sa dva pisana teksta:- uočavanje bitnih informacija za postavljeni zadatak
– analiza sadržaja nekog teksta od općeg interesa
35 min /25
Pismeno izražavanjeIzražavanje vlastita stava o nekom općem pitanju (u obliku eseja, pisma, članka i sl.) 45 min /25
Usmeno izražavanjeTri ispitna dijela:- vođeni razgovor
– govorna interakcija
– iznošenje vlastita stava u vezi sa zadanim tekstom
oko 15 min. priprema: 10 min.(samo treći dio) /25
Ukupno trajanje ispita: 1 sat 45 minuta

Najviša ukupna ocjena: 100
Najniža ukupna prolazna ocjena: 50/100
Najniža prolazna ocjena pojedinog zadatka: 5/25

Primjerak ispita

DELF B2 Trajanje Ocjena
Razumijevanje usmenog teksta
Pismeni odgovori na upitnik u vezi sa dva snimljena teksta:- intervju, vijesti i sl. (samo jedno slušanje)
– izlaganje, predavanje, govor, dokumentarac, televizijska ili radijska emisija Maksimalno ukupno trajanje tekstova: 8 min.
oko 30 min /25
Razumijevanje pisanog teksta
Pismeni odgovori na upitnik u vezi sa dva pisana teksta:- informativni tekst o Francuskoj ili frankofonskom svijetu
– argumentacijski tekst
1 sat /25
Pismeno izražavanje
Argumentirano iznošenje vlastita stava (prilog diskusiji, službeno pismo, kritički članak i sl.)
1 sat /25
Usmeno izražavanje
Iznošenje i obrana vlastita stava u vezi s kratkim zadanim tekstom
20 min /25
Ukupno trajanje ispita: 2 sata 30 minuta

Najviša ukupna ocjena: 100
Najniža ukupna prolazna ocjena: 50/100
Najniža prolazna ocjena pojedinog zadatka: 5/25

Primjerak ispita