Nagreda ICOM za projekt “Francuske veze”

Naš projekt Francuske veze – Les liaisons françaises koji je prijavljen za Godišnju nagradu  ICOM-a Hrvatska kojom se potiče izvrsnost i konkurentnost muzejskih projekata, a kojeg smo prezentirali u petak 8.12.2023. u Rijeci, dobio je posebno priznanje u kategoriji međusektorska suradnja! Ovim putem zahvaljujemo svim partnerima na suradnji, a osobito nam je drago što se već dogovaraju i neke nove suradnje!

Više informacija na

http://www.icom-croatia.hr/aktivnosti/english-dani-hr-muzeja-icom-hr-nagrade/