Kožarićev Matoš u Parizu

Kožarićev Matoš u Parizu
Kožarićev Matoš u Parizu
Replika skulpture Matoš na klupi Ivana Kožarića u glavnoj aleji Vrta tisuću ruža u pariškom predgrađu Issy-les-Moulineaux

Uz nazočnost ministrice kulture Andreje Zlatar, hrvatskog veleposlanika u Francuskoj Ive Goldsteina, načelnika općine Andréa Santinija, njegovog pomoćnika za kulturu Alaina Lévyja i predsjednika Udruge AMCA-Pariz Damira Perinića, u subotu 8. veljače 2014. otkrivena je replika skulpture “Matoš na klupi” Ivana Kožarića u glavnoj aleji Vrta tisuću ruža u pariškom predgrađu Issy-les-Moulineaux. Tim je svečanim činom napokon urodila plodom inicijativa koju je prije petnaest godina – u travnju 1999. – naša Alijansa pokrenula kod pariških gradskih vlasti zamolbom da se “Matoš na klupi” postavi u maleni park s klupama u obliku otvorenih knjiga u neposrednoj blizini književnikova pariškog boravišta, ili pak na neko drugo mjesto koje Gradsko povjerenstvo za spomenike bude smatralo prikladnim. Na taj smo se način željeli odužiti akademiku Kožariću na velikodušnom dopuštenju da zagrebačka Alijansa upotrijebi za svoj vizualni identitet njegov umjetnički prikaz Matoša kako na gornjogradskoj klupi mašta o tome da će Zagreb jednoga dana opkoračiti Savu kao što Pariz opkoračuje Seinu.

Našoj se inicijativi pridružila i kasnije je preuzela na sebe Udruga bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu AMCA-Pariz, koja je znatno pridonijela njezinom ostvarenju, na čemu smo joj vrlo zahvalni. Ravno sto godina nakon svoje smrti Matoš se dakle konačno vratio u Pariz, ako već ne u središte grada kao što smo priželjkivali, a ono barem u njegovu najbližu okolicu.