Godišnja skupština 2008.

Skupština 2008.
U ponedjeljak, 15. prosinca, održana je u Muzeju Mimara redovita godišnja skupština Alijanse za 2008. godinu. Skupštinu je uz nekoliko uvodnih riječi o aktivnostima udruge otvorila predsjednica Upravnog odbora, prof. dr. Gabrijela Vidan. Izvještaj o tečajevima, održanim ispitima i kulturnim aktivnostima AF podnijela je ravnateljica, prof. Vita Klaić. Pritom je odala priznanje svim nastavnicima za njihov predan i stručno besprijekoran rad prožet entuzijazmom, te uputila riječi zahvale Francuskom veleposlanstvu za kontinuiranu usku suradnju. Na kraju je najvažnije događaje u prošlogodišnjem životu Alijanse ilustrirala projekcijom nekoliko desetaka zanimljivih fotografija.

Financijski izvještaj podnijela je i obrazložila šefica računovodstva Alijanse, gospođa Marija Nakić. Na temelju predočenih brojčanih podataka, Skupština je sa zadovoljstvom mogla zaključiti da je Alijansa i protekle godine poslovala vrlo racionalno, pa čak i štedljivo -kako je istaknuto u raspravi – te da su zahvaljujući tome ostvareni prihodi u potpunosti pokrili sve izdatke i troškove.

Skupština 2008.
Kako je na prethodnoj Skupštini predloženo da se poradi na osnivanju kluba nekadašnjih polaznika zagrebačke Alijanse, o učinjenim koracima izvijestila je potpredsjednica Upravnog odbora, prof. Jagoda Lukavac. Temeljni preduvjet je usvajanje dopune Statuta Alijanse koji bi omogućio osnutak kluba. Predložila je da dopuna članka 4 glasi ovako: “Radi ostvarivanja svoga programa, udruga može imati ustrojstvene oblike kao što su klubovi, podružnice, ogranci i slično. Ako Skupština udruge tako odluči, pojedini od spomenutih ustrojstvenih oblika mogu imati svojstvo pravne osobe.” Skupština je jednoglasno usvojila taj prijedlog dopune Statuta.

Pošto je ispunjen taj preduvjet, Skupština je jednoglasno donijela odluku o osnutku kluba nekadašnjih polaznika Alijanse, s tim da taj klub ima svojstvo pravne osobe. Nakon toga je izabran inicijativni odbor sa zadatkom da u dogledno vrijeme pripremi i sazove utemeljiteljsku skupštinu.

Nakon radnoga dijela Skupštine, naša glazbena radionica Chantalliance održala je u predvorju kratak, ali vrlo dojmljiv koncert francuskih božićnih pjesama. Na kraju su članovi Skupštine, nastavnici Alijanse i ugledni uzvanici proveli ugodne zajedničke trenutke uz bogat švedski stol na tradicionalnom prigodnom domjenku.