Markiz Eugène de Piennes “Vrbovečki”

U okviru Dana Frankofonije 2011. Klub organizira 24. ožujka prezentaciju na temu “Markiz Eugène de Piennes”.

Prvo je u 17,30 obilazak donacije markize i markize de Piennes Strossmayerova galerija, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, pod vodstvom prof. Borivoja Popovčaka, ravnatelja Galerije.

Nakon tog obilaska, u 18,15 sati, će se u dvorani Francuskog veleposlanstva, Hebrangova 2, ulaz sa Zrinjevca, održati predavanja o zanimljivoj i nedovoljno poznatoj ličnosti markiza de Piennesa.

Predavači će biti g. Claude Grbeša – diplomat, MVPEI RH, čije je predavanje naslovljeno „ Povijesno-politički kontekst dolaska markiza de Piennesa u Hrvatsku“, potom prof. Sanja Prijatelj, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec, čije je predavanje naslovljeno „Život markiza de Piennesa u Vrbovcu“. Gđa dr. sc. Zdenka Weber – ministar savjetnik, MVPEI RH će govoriti o događanjima održanima u Vrbovcu, 12. siječnja 2011. u povodu 100. godišnjice smrti markiza de Piennesa.

Zainteresirane osobe mogu najaviti svoj dolazak na naš mail klub@alliance-francaise.hr.