Nova početnički grupa

Nastava u školskoj godini 2018/2019. je počela, no i dalje upisujemo polaznike s predznanjem u postojeće grupe u kojima ima mjesta.

Za odrasle početnike nudimo novu grupu dinamike 1×2 sata na tjedan u terminu  srijedom od 17.30 do 19.10, grupa počinje s nastavom 10. listopada 2018.

Novi polaznici mogu doći na upis u radno vrijeme tajništva ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 10 do 16 sati, a srijedom od 11 do 19 sati.